Disclaimer & Privacy Persoonlijke service Dunweg


Algemeen

Gebruik van deze site van Persoonlijke service Dunweg en de daarmee verbonden sites van Persoonlijke service Dunweg is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Persoonlijke service Dunweg.

Aansprakelijkheid

Persoonlijke service Dunweg streeft er naar om de informatie op haar website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Persoonlijke service Dunweg en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Persoonlijke service Dunweg en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de Persoonlijke service Dunweg website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Persoonlijke service Dunweg is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Persoonlijke service Dunweg gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Persoonlijke service Dunweg en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiƫle compensatie.

Privacybeleid

Persoonlijke service Dunweg vindt uw privacy heel belangrijk en gaat daarom zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig om met uw persoonsgegevens. Hieronder geven we aan hoe wij omgaan met de gegevens die u registreert bij Persoonlijke service Dunweg.

 • Gebruik van gegevens
  Op dit moment slaan wij gegevens op die bij het aanmaken van een account worden vastgelegd. Daarnaast slaan wij de gegevens die u invoert in uw digitale dossier. Naast genoemde persoonlijke gegevens leggen we statistische gegevens vast ter attentie van het gebruik van www.persoonlijkeservice.dunweg.nl, onafhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een account. Statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn nimmer te koppelen aan persoonsgegevens.

  Persoonlijke service Dunweg kan u als gebruiker gericht benaderen met informatie en/of aanbiedingen gerelateerd aan het gebruik van Persoonlijke service Dunweg. Deze communicatie kan plaatsvinden via post, e-mail, (mobiele) telefoon of de website(s).

 • Opslag van gegevens
  De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de database van Persoonlijke service Dunweg. Deze database is streng beveiligd. Data overdracht tussen de website, de inlogomgeving en de database vindt versleuteld plaats. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden waar u geen relatie mee heeft. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

 • Gegevens aanvullen, bijwerken en verwijderen
  U kunt zelf uw account aanmaken en beheren. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van deze gegevens. Zonder ingevuld digitaal dossier kunnen wij u niet helpen in geval van nood.

 • E-mail
  Mailberichten verstuurd door Persoonlijke service Dunweg zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Persoonlijke service Dunweg sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.